+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

İcra Hukuku

 • Alacağın tahsiline yönelik icra takibi başlatılması
 • İlamlı icra takibi başlatılması ve takibi
 • İlamsız icra takibi başlatılması ve takibi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip
 • Rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 • İtirazın iptali Davaları
 • Menfi tespit ve İstidat Davaları
 • İtirazın Kaldırılması davaları
 • Bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik icra takipleri
 • Çocuk teslimine ilişkin icra takipleri
 • Tahliyeli İcra takibi