+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

Ticaret Hukuku

 • Şirketlere danışmanlık hizmeti sunulması
 • Ticaret Kanunu uyarınca şahıs ve sermaye şirketlerinin kurulması aşamasında hukuki yardım sağlanması
 • Şiketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali için dava açılması
 • Şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması , ortaklıkltan ayrılma halinde takip edilmesi gereken usul
 • Şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşme ve ayrılma konusunda gerekli hukuki yardımın sağlanması
 • Haksız rekabetin önlenmesi ve bu nedenle uğranan zararın tazminine ilişkin davalar
 • Cari hesap ve fatura alacaklarının tahsili, bu yönde icra takibi başlatılması, dava açılması
 • Çek-senet alacaklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, icra takipleri başlatılması, gerekli davaların açılması
 • İhale usulü yapılan işlerde ilgili devlet kuruluşu ile gerekli yazışmaların yapılması, hak edişlerin takip edilmesi
 • Şirketlerin yaptığı inşaat vb. İşler sebebiyle üçüncü kişilerin uğradığı zararların tazminine ilişkin davaların takip edilmesi
 • Karşılıksız çeklere ilişkin cezai işlemlerin takip edilmesi