+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

Miras Hukuku

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasietname düzenlenmesi- kişilere resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname, sözlü vasiyetname hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık (veraset) belgesi davaları
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Mirasın reddinin iptali davaları
 • Mirasçılıktan çıkarılmaya ititraz davaları
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Muris muvaazası davalarının açılması
 • Ölünceye kadar bakma şözlemeşmesi
 • Miras hissesinin temliki sözleşmesinin hazırlanması