+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

Tüketici Hukuku

  • Tek tarafın tüketici olduğu her türlü alacak, haksız fiil ve benzeri davalar
  • Sözleşmelerde belirlenen haksız şartlar ve genel işlem şartlarına ilişkin davalar
  • Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin davalar
  • Tüketici Hukuku bakımından menfi tespt ve istirdat davaları
  • Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvurular
  • Ayıplı Mal ve ayıplı hizmete ilişkin davalar
  • Kredi kullanımı sırasında alınan haksız masrafların iadesi davaları (bankalar hakkında)