+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

İş Hukuku

 • İş sözleşmeleri düzenlenmesi
 • İş kanunun uygulanması konusunda danışmanlık yapılması
 • Tespit davası
 • İş kazası davaları – iş kazası sebebiyle sigortaya yapılacak başvuruşar ve işveren hakkında açılacak davaların takibi
 • İşe iade davaları
 • İş ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları –ücret alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları, yıllık izin ücreti alacakları, kötünite tazminatına ilişkin tazminatlara ilişkin davaların takibi
 • Mobbing sebebiyle işte ayrılma sonucu tazminat davaları
 • İş sözleşmesinin sona erdirilmesi veya alacakların talep edilmesine ilişkin ihtarnamelerin hazırlanarak karşı tarafa gönderilmesi
 • İşveren hakkında açılan alacak ve diğer davaların takibi
 • İşveren şahıs ve şirketlere danışmanlık yapılması, bordrolar ve işçilerin şahsi dosyasındaki belgelerin tutulması, hazırlanması hususunda yardım
 • İş güvenliği hususunda yapılması gereken düzenlemeler hakkında hukuki yardım