+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

ANLAŞMALI BOŞANMA

  Günümüzde pek çok insan evlilik birliğini sonlandırma yoluna gitmektedir. Bu ayrılık süreci bazen ortak alınan bir karar ile, bazen tek tarafın isteği üzerine, bazense iki taraf da boşanmak isterken velayet, mal-mülk gibi konularda anlaşma sağlanamadan...

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

  Terk sebebiyle boşanma; Türk Medeni  Kanun’un 164. Maddesinde açıklanmış olup mutlak boşanma sebeplerindedir. MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye taahhütnamesi; kiracı tarafından, kiralanan taşınmazın belgede belirtilen tarihte hiçbir şarta gerek kalmaksızın boşaltıp tahliye edileceğine ilişkin imzaladığı yazılı belgedir. Yasalarımız, çoğunlukla kiracıyı korumakta; bu şekilde daha güçsüz konumda olan...

MAAŞ HACZİ NEDİR?

  Maaş haczi,borç tahsil edilirken kullanılan hem kolay hem de uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir icra işlemidir. Bu sebeple üzerine konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Maaş Haczi, İİK 83.maddede düzenlenmiştir. Maaş haczinin...

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI

Türk Borçlar Kanunu’nun 355. Maddesi ile; kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gereksinimi nedeniyle, kiraya verilen yerin boşaltılmasının sağlandığı durumlarda (Borçlar Kanunu md. 350 ve devamı) , bu...

İŞ KAZASI DAVALARI

GENEL:      6331 Sayılı Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca; işveren, işyerinde bulunan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği için gerekli şartları sağlamak, önlemleri almak durumundadır.      İşverenin bu husustaki...